คอฟฟาติก : บัลซามิกจากเนื้อผลกาแฟ
19/04/2564 , อ่าน 288 ครั้ง

1.ชื่อผลงาน คอฟฟาติก® : บัลซามิกจากเนื้อผลกาแฟ
    Coffatic®: Balsamic vinegar from coffee pulp
2.ชื่อนักวิจัย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม 2) อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
3.ที่อยู่ติดต่อนักวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. รางวัลที่ได้รับ
    1) รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในงาน International Invention and Design Competition 2017 (IIDC 2017) ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 ณ. เขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน
    2) รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก International Invention and Design Competition 2017 (IIDC 2017) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน
    3) รางวัล FIRI Award (the best Invention) จาก The 1st Institute Inventors and Researchers in I.R. ประเทศอิหร่าน (Iran)

5. สรุปเนื้อหาผลงานวิจัย
    1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์บัลซามิกเพื่อสุขภาพจากกาแฟ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการใช้เนื้อผลกาแฟ (coffee pulp) ที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟ ซึ่งผลิตภัณฑ์ฯ ที่ได้มีสารประกอบต่างๆ ดังนี้ คือ สารประกอบฟีนอลิก แทนนิน กรดคลอโรจีนิค สารกลุ่มเพคติค คาเฟอีน กรดคาเฟอิคทั้งหมด กรดอะซิติก และเป็นหนึ่งในแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญ นอกจากนี้ยังพบว่าผลิตภัณฑ์ฯ มีคุณสมบัติลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากการเพิ่มขนาดของคอเลสเตอรอลไมเซลล์ ซึ่งจะส่งผลทำให้คอเลสเตอรอล ถูกขับออกจากร่างกาย และทำให้ระดับคอเลสเตอรอลภายในร่างกายลดลงได้ในที่สุด
    2) กระบวนการที่เป็นนวัตกรรมต่าง ๆ ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสาร ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดจากเนื้อผลกาแฟและลดระยะเวลาการผลิตเมื่อเทียบกับเทคนิคทั่วไป
    3) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตโดยการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งเนื้อผลกาแฟ อีกทั้งยังเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6. การนำผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์
    สามารถผลิตบัลซามิก/น้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อผลกาแฟ ได้ในปริมาณ 100 ลิตร ยื่นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจำนวน 2 เรื่อง มีผู้ประกอบการจำนวน 2 แห่ง นำผลิตภัณฑ์จากเนื้อผลกาแฟไปใช้ประโยชน์ คือ บริษัทฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด และบริษัทกาแฟชาวไทยภูเขา จำกัด ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อไป


รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในงาน International Invention and Design Competition 2017 (IIDC 2017)


รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก International Invention and Design Competition 2017 (IIDC 2017) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน


รางวัล FIRI Award (the best Invention) จาก The 1st Institute Inventors and Researchers in I.R. ประเทศอิหร่าน (Iran)