การผลิตสมุนไพรที่ปราศจากสารเคมี ออกฤทธิ์เร็ว ปลอดภัยกับร่างกายใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์ ยาเคมี
22/03/2564 , อ่าน 321 ครั้ง

1.ชื่อผลงาน การผลิตสมุนไพรที่ปราศจากสารเคมี ออกฤทธิ์เร็ว ปลอดภัยกับร่างกายใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์ ยาเคมี
2.ชื่อนักวิจัย
    1) รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
    2) คุณภูมิภพ พิทักษ์กวานสกุล บริษัท เอฟแอนด์บีออแกนิคส์ จำกัด

3.ที่อยู่ติดต่อนักวิจัย สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
4.รางวัลที่ได้รับ Silver Award จากการเข้าร่วมแสดงและประกวดผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)”

5. สรุปเนื้อหาผลงานวิจัย
    นวัตกรรมของกระบวนการสกัดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพืชสมุนไพรได้หลายชนิด โดยเป็นนวัตกรรมการสกัดสารสำคัญจากพืชสด โดยไม่ต้องนำพืชสดไปผ่านกระบวนการอบแห้งทำให้ช่วยป้องกันปัญหาเรื่องเชื้อรา ด้วยนวัตกรรมการสกัดนี้สามารถสกัดสารสำคัญจากพืช และสามารถกักเก็บน้ำมันหอมระเหยในพืชไว้ในผลิตภัณฑ์ โดยกระบวนการสกัดจะใช้น้ำผึ้งช่วยในการสกัด และจะไม่ใช้สารเคมีและตัวทำละลายอินทรีย์ใด ๆ ในการสกัด พร้อมทั้งมีกระบวนการกำจัดสารพิษไซยาไนด์ที่อาจปะปนในพืช นอกจากนี้ ในการขึ้นรูปเม็ดผลิตภัณฑ์จะใช้แป้งจากพืชและไม่ใช้สารเคมีใด ๆ และผลิตเป็นเม็ดผลิตภัณฑ์ไม่บรรจุแคปซูล ด้วยกระบวนการนวัตกรรมการสกัดรูปแบบนี้ ทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สกัดด้วยนวัตกรรมนี้จะมีความปลอดภัยสูง ปราศจากสารเคมีและตัวทำละลายเคมีใด ๆ ตกค้าง ประเด็นที่น่าสนใจที่สุด คือ ด้วยกระบวนการสกัดนี้จะสามารถนำส่งสารสำคัญเข้าสู่เซลล์ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการออกฤทธิ์ในการรักษา บรรเทา บำบัด รวมถึงช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย (ฟ้าทะลายโจรสกัด) ได้อย่างรวดเร็วภายใน 5 -10 นาที หลังรับประทาน

6. การนำผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์
    การดูแลสุขภาพ สามารถทำได้ในทุกเพศวัย ไม่ว่า จะเป็นผู้ป่วยหรือไม่ก็ตาม การเลือกใช้สมุนไพรไทยที่สกัดด้วยนวัตกรรมการสกัดที่มีการศึกษาวิจัย ปริมาณสารออกฤทธิ์ การทดสอบความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง จะช่วยให้ผู้เลือกใช้มั่นว่าได้จะได้รับสารสำคัญรวมถึงสารออกฤทธิ์ในพืชสมุนไพรชนิดนั้น ที่จะช่วยบรรเทา หรือดูแลสุขภาพของผู้เลือกใช้ได้เป็นอย่างดี นอกจากสุขภาพที่ดีขึ้นแล้ว ยังลดและบรรเทาอาการในรายผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย จึงอาจกล่าวได้ว่า สมุนไพรที่ผลิตด้วยนวัตกรรมนี้จะช่วยให้เราสามารถดูแลสุขภาพ ลดโอกาสการเจ็บป่วย ลดภาระด้านสาธารณะสุขของไทย ได้อย่างเป็นรูปธรรม