ปฏิทิน

ค่ายอังกฤษ-เกษตร Agri-English Camp
วันที่เริ่ม : 10/05/2564 0:00 น. วันที่สิ้นสุด : 14/05/2564 0:00 น.

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ม.แม่โจ้ ขอเชิญน้องๆ อายุตั้งแต่ 7-13 ปี เข้าร่วม ค่ายอังกฤษ-เกษตร Agri-English Camp

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 0 5387 5200 ต่อ 103 หรือ 08 3481 1942

หมวด : กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้