เชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคของแมลงที่พบในระบบปลูกพืชอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี 2558-2559
15/07/2563 , อ่าน 686 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร 
โทรศัพท์ : 0 81374 5126

เอกสารประกอบ