EnableScriptLocalization="true" ID="ScriptManager1" CombineScripts="false" />

แผนที่

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัย กรุณาระบุหัวข้อคำถามและกรอกข้อมูลของคุณ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อตอบทุกคำถามที่คุณอยากทราบ หรือส่งอีเมลมาที่ raemju@gmail.com

ที่อยู่

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ชั้นที่ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา(ศูนย์ไบโอเทคโนโลยี)
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร. 0 5387 3400-4
raemju@gmail.com
Facebook

กองบริหารงานวิจัย
ชั้นที่ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา(ศูนย์ไบโอเทคโนโลยี)
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร. 0 5387 3423 โทรสาร. 0 5387 3423
research@mju.ac.th

กองบริหารงานบริการวิชาการ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง อาคารธรรมศักดิ์มนตรี โทร. 0 5387 3410, 3412
งานสารสนเทศและเผยแพร่งานบริการวิชาการ โทร. 0 5387 3411