ระบบจ่ายน้ำทางการเกษตรแบบแม่นยำอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT senser
15/07/2563 , อ่าน 101 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์ : 0 5387 5000