โดรนเพื่อการเกษตร อนาคตเกษตรไทย
15/07/2563 , อ่าน 1018 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์ : 0 5387 5000