การใช้กล้วยน้ำว้าสุกเสริมในอาหารเพื่อลดอาการท้องเสียของลูกสุกรหลังหย่านม
27/01/2564 , อ่าน 1117 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : นายไพศาล โพธินาม, นายวัชชิรพล ทาเบี้ยว
สังกัด : งานปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
โทรศัพท์ : 0 5387 3430, 0 5387 3433

เอกสารประกอบ