โครงการพัฒนาศักยภาพสปอร์เห็ดหลินจือ และเห็ดสมุนไพร
26/11/2563 , อ่าน 586 ครั้ง

เห็ดหลินจือเป็นเห็ดสมุนไพรที่ชาวจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวันใช้รับประทานบำรุงสุขภาพมาช้านาน จัดเป็นเห็ดที่เจริญเติบโตได้ดีในธรรมชาติ โดยเจริญเติบโตตามโคนต้นไม้ ในเขตอบอุ่นและเขตร้อน เห็ดหลินจือมีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ เห็ดกระด้าง เห็ดหิ้วขอ เห็ดแม่เบี้ยงู เห็ดจวักงูเห่า เห็ดมะพร้าว (อานนท์,2544) เห็ดนางกวัก เห็ดหัวงู เห็ดเก้าอี้ลิง เห็ดชะแล็ก, เห็ดสวรรค์พันปี เห็ดหมื่นปี เห็ดหิมะ เห็ดต้นไม้แห่งชีวิต เห็ดอมตะ เห็ดเทพเจ้า เห็ดศักดิ์สิทธิ์ เห็ดนำโชค (สาธิต , 2538) เป็นสมุนที่หายากรู้จักมานาน เมื่อสองพันสองร้อยปี ในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ ประเทศจีน ในสมัยนี้เรียกว่าเห็ดเก้ากิ่ง

หัวหน้าโครงการ : อ.ปรีชา รัตนัง
Tel. 053-873670
Facebook : โครงการพัฒนาศักยภาพสปอร์เห็ดหลินจือ และเห็ดสมุนไพร

รับชมวีดีโอ :

การเพาะเห็ดหลินจือแบบอินทรีย์

การผลิตเห็ดหลินจือในระบบเกษตรอินทรีย์