การใช้กล้วยเป็นวัตถุดิบผสมอาหารในการเลี้ยงปลาหมอไทยเพื่อเข้าสู่ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
16/07/2563 , อ่าน 807 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย 
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
โทรศัพท์ : 0 5387 5100 ต่อ 2, 0 5349 8178 

เอกสารประกอบ