คู่มือ นวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิด เพื่อการผลิตสัตว์น้ำแบบปลอดภัยและคุณภาพสูง
16/02/2564 , อ่าน 1758 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์สุคนธ์ พิมพ์พิมล, ดร.บัญชา ทองมี 
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
โทรศัพท์ : 053-875100-3
เว็บไซต์ : http://www.fishtech.mju.ac.th/