ปลูกผักเลี้ยงปลาด้วยระบบอัจฉริยะต้านภัยโควิด (Smart FIVE fight COVID)
24/02/2564 , อ่าน 1076 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์, ดร.โดม อดุลย์สุข, ประเสริฐ ประสงค์ผล
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
โทรศัพท์ : 053-875100-3
เว็บไซต์ : http://www.fishtech.mju.ac.th/