คู่มือ การเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค เพื่อยกระดับผลผลิตคุณภาพสูง
08/02/2565 , อ่าน 14449 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญและคณะ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
โทรศัพท์ : 053-875100-3
เว็บไซต์ : http://www.fishtech.mju.ac.th/
             https://www.nilebiofish.com/

-----------------------------------------------------------

Contact: Assist. Prof. Dr. Nissara Kitcharoen
Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University
Tel:053-875100-3
Website: http://www.fishtech.mju.ac.th/WEB/main/
           : https://www.nilebiofish.com/