ลูกพันธุ์ปลานิลอินทรีย์ เพื่อยกระดับผลผลิตคุณภาพสูง
02/03/2564 , อ่าน 1493 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญและคณะ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
โทรศัพท์ : 053-875100-3
เว็บไซต์ : http://www.fishtech.mju.ac.th/