ผลิตภัณฑ์จากปลานิลออร์แกนิค
15/03/2564 , อ่าน 1192 ครั้ง

ผลิตภัณฑ์จากปลานิลออร์แกนิค   

  ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์จากปลานิล ออร์แกนิค ที่ผ่านกระบวนการเลี้ยงและได้รับการรับรองตามมาตรฐานอินทรีย์ เลี้ยงในระบบไบโอฟลอคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยทีมวิจัยและพัฒนาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ม.แม่โจ้ ที่ใช้ลูกพันธุ์ปลานิลอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลอินทรีย์ นำมาเลี้ยงในระบบไบโอฟลอคซึ่งตลอดระยะเวลาในการเลี้ยงไม่ใช้ยาและสารเคมี ในระบบไบโอฟลอคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ตามโปรแกรม IFOAM ทำให้ได้ผลผลิตปลานิลอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง ไม่มีกลิ่นสาบโคลน และนำมาแล่แช่แข็ง โดยยังคงความเป็นออร์แกนิค 100% ในรูปแบบพร้องปรุง
อีกทั้งยังได้นำมาแปรรูปเป็นรมควันในรูปแบบพร้อมอุ่นทาน

นอกจากนั้นยังจำหน่ายลูกพันธุ์ปลานิลอินทรีย์ที่เลี้ยงในระบบไบโอฟลอค

และอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบไบโอฟลอค พร้อมคำแนะนำการเลี้ยงในระบบไบโอฟลอค

ติดต่อได้ที่ : นายไบโอ (นางสาวปุญชรัศมิ์ มีแก้ว) 4 หมู่ 7 ต. ริมใต้ อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

ข้อมูลโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสรา กิจเจริญ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ