ผลิตภัณฑ์สารสกัดมังคุด ยับยั้งเชื้อราในสัตว์น้ำ
15/03/2564 , อ่าน 1731 ครั้ง

ผลิตภัณฑ์สารสกัดมังคุด ยับยั้งเชื้อราในสัตว์น้ำ
โรคเชื้อราน้ำ (Saprolegniasis)
    เกิดจากเชื้อราน้ำในกลุ่ม Saprolegniaceae ได้แก่ Saprolegnia spp. Achlya spp. และ Aphanomyces spp. โดยโรคเชื้อราน้ำสามารถเกิดได้ในทุกระยะของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งการระบาดรุนแรงจะพบในโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน
    การกำจัดและรักษาโรคจากเชื้อราของสัตว์น้ำกระทำได้ค่อนข้างยาก จำเป็นต้องใช้สารเคมีที่มีความเป็นพิษสูง เช่น ฟอร์มาลีน (formalin) มาลาไคท์กรีน (malachite green) เป็นต้น สารเหล่านี้เป็นสารก่อมะเร็ง ทำให้เกิดปัญหาสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ประมง
    ทีมงานวิจัยได้ศึกษาพบว่าสารสกัดมังคุดมีฤทธิ์ชีวภาพที่ดีในการยับยั้งเชื้อราน้ำก่อโรคได้ จึงได้ทำการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้ในฟาร์ม

Mangosteen Extract 1 (MEX1)
- MEX1 เป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรชิ้นแรกของโลกที่ใช้สำหรับยับยั้งเชื้อราในสัตว์น้ำ ผลิตด้วยเทคนิคเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งช่วยรักษาคุณค่าของสารออกฤทธิ์ไว้ได้สูง
- MEX1 เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยป้องกันรักษาโรคเชื้อราน้ำในสัตว์น้ำ ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ปราศจากสารตกค้าง และเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในประเทศไทย ใช้ได้ในระบบการผลิตสัตว์น้ำปลอดภัยรวมถึงระบบการผลิตแบบอินทรีย์
- ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้ มีความปลอดภัย มีคุณภาพสูง รักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยสนับสนุนการมีสุขภาพดีของผู้ผลิตและผู้บริโภค

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ