ผงใบข้าวหอม
15/03/2564 , อ่าน 902 ครั้ง

ผงใบข้าวหอม

นวัตกรรม
   การใช้โปรตีนไฮโดรไลเลทจากปลากระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นอ่อนข้าวเหนียวสันป่าตอง

ประโยชน์
√ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
√ ต้านการอักเสบ
√ ป้องกันอาการแพ้
√ ต้านการแบ่งเซลล์ของเซลล์มะเร็ง
√ ต้านสารก่อมะเร็ง

การนำไปใช้
- เครื่องดื่มเชิงหน้าที่
- เครื่องดื่มส่งเสริมสุขภาพ
- ใช้เป็นส่วนผสมในการทำขนมไทยและขนมอบ
- ใช้โรยหน้าอาหารทั้งคาวและหวาน
- ใช้เป็นส่วนประกอบในเวชสำอาง

เลขที่คำขออนุสิทธิบัตร 1603001952 และ 1803001048 เลขที่การขอเครื่องหมายการค้า 180110158
เครือข่ายผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนบ้านล่ามช้าง อ.เมือง จ.ลำพูนและ พชรคลีนิกเวชกรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์