การเปรียบเทียบปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยเคมีในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น Comporison of Bio-Composted Fertilizer and Chemical Fertilizer in Sea Grapes (Caulerpa lentillifera L.Agardh) Culture
02/04/2564 , อ่าน 1355 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : นาตาลี อาร์ ใจเย็น, ศุภณํฐ พรหมมาลี, วัชรพงษ์ สังวรกาณจน
สังกัด : สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สาขาการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
โทรศัพท์ 077-544068, 077-544258
website : https://chumphon.mju.ac.th/wtms_index.aspx?&lang=th-TH