กระเจี๊ยบแดงอบแห้งอินทรีย์
28/04/2564 , อ่าน 1269 ครั้ง

กระเจี๊ยบแดงอบแห้งอินทรีย์
โครงการผลิตกระเจี๊ยบแดงในระบบเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าโครงการ นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน สังกัด สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

    กระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.) เป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมใช้เป็นเครื่องดื่ม ด้วยสรรพคุณที่ว่า มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ขับนิ่วในไต ป้องกันโลหิตจาง โดยเฉพาะสารแอนโทรไซยานินที่มีปริมาณมาก ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยสร้างความแข็งแรงแก่หลอดเลือด ลดความดันโลหิต ป้องกันโรคมะเร็ง และช่วยชะลอความ แก่ ลดไขมันในเส้นเลือด ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อม ในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคเริ่มมีการหันมาสนใจในพืชกลุ่มสมุนไพรกันอย่างแพร่หลาย จึงทําให้พืชสมุนไพร หลายชนิดรวมถึงกระเจี๊ยบแดง มีความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในการทําเครื่องดื่มจากกระเจี๊ยบแดงนั้นจะต้องใช้ในส่วนของกลีบดอกมาทําการต้ม จะแน่ใจ ได้อย่างไรว่ากระบวนการผลิตไม่มีการใช้สารเคมี ซึ่งแทนที่จะได้สรรพคุณจากพืชสมุนไพร อาจกลายเป็นส่งผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแทน
    ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้นมีผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งการผลิตกระเจี๊ยบแดงในระบบเกษตรอินทรีย์ก็จะเป็นการเพิ่มจํานวน ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยให้มีจํานวนมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นต้นแบบการผลิตกระเจี๊ยบแดงอินทรีย์เชิงอุตสาหกรรมแบบครบวงจร อีกทั้งยังสามารถใช้ เป็นสถานที่สําหรับบูรณาการด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงผู้บริโภคจะได้รับประทานน้ำสมุนไพรที่มี ความปลอดภัยจากสารเคมีอีกด้วย
วัตถุประสงค์
    1. เพื่อเป็นการแหล่งเรียนรู้และแนะนําเป็นทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
    2. สร้างรูปแบบ (Model) การผลิตกระเจี๊ยบแดงอินทรีย์ ครบวงจร ได้แก่ การปลูก การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการอบแห้งดอกกระเจี๊ยบแดง
    3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบแดงอินทรีย์ให้แก่องค์กร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สังกัด : กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
โทร : 0 5387 3430