โครงการเรียนรู้นอกห้องเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตแบบบูรณาการที่ยั่งยืน
30/04/2564 , อ่าน 879 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : นายชัยวิชิต เพชรศิลา
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
โทรศัพท์ : 0-7754-4068
เว็บไซต์ : www.chumphon.mju.ac.th