ธนาคารปูม้าต้นแบบ กับ เทคโนโลยีการเพาะฟัก จับปี้งไขปูม้า เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
30/04/2564 , อ่าน 905 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ยุทธนา สว่างอารมย์, กมลวรรณ ศุภวิญญู, บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ และณิชาพล บัวทอง
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
โทรศัพท์ : 0-7754-4068
เว็บไซต์ : www.chumphon.mju.ac.th