การเลี้ยงปลาด้วยระบบอะควาโพนิกส์ร่วมกับการปลูกผัก
30/04/2564 , อ่าน 790 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ ศุภวิญญู
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
โทรศัพท์ : 0-7754-4068
เว็บไซต์ : www.chumphon.mju.ac.th