กระเจี๊ยบแดงอินทรีย์
25/05/2564 , อ่าน 1044 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน
สังกัด : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
โทรศัพท์ : 053-873430
เว็บไซต์ :www.rae.mju.ac.th