จุลินทรีย์ชีวภาพ MMO ตราแม่โจ้ กรีน สูตร 5 เชื้อบิวเวอร์เรีย บาสเซียนา สำหรับกำจัดแมลงศัตรูพืช
23/06/2564 , อ่าน 775 ครั้ง

การควบคุมเพลี้ยกระโดดในนาข้าวโดยชีววิธี

    ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ MMO ตราแม่โจ้ กรีน สูตร 5 เชื้อบิวเวอร์เรีย บาสเซียนา สำหรับกำจัดแมลงศัตรูพืช
    การนำไปใช้ประโยชน์ : ผสมน้ำฉีดพ่นในแปลงพืชเมื่อมีการระบาดของหนอนและแมลง หรือพ่นเพื่อป้องกันทุกๆ 3-7 วัน เพื่อกำจัดแมลงและวงจรของเพลี้ยตั้งแต่ฟักออกจากกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนและแมลงที่มีขนาดเล็กที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ โดยฉีดพ่นเมื่อแดดร่ม ลมสงบ หรือช่วงเย็น พ่นให้เปียกชุ่มเคลือบทั้งใบหรือพ่นให้สัมผัสโดนตัวแมลงโดยตรงเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมของเชื้อรา

หัวหน้าโครงการ : นายพัฒน์ โกจินอก
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

Tel. 053-875643  Facebook : IQS Maejo