จุลินทรีย์ชีวภาพ MMO ตราแม่โจ้ กรีน สูตร 4 เชื้อบาซิลลัส ทูริงเจนซิส หรือเชื้อบีที สำหรับกำจัดหนอนศัตรูพืช
23/06/2564 , อ่าน 1785 ครั้ง

สรรพคุณ
เป็นจุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis หรือเรียกว่า “Bt” เชื้อ Bt ทำหน้าที่เคลือบผิวของพืช สามารถสร้างพิษในรูปผลึกโปรตีนเมื่อหนอนและแมลงมา กินพืชจะมีผลทำให้ส่วนปากและช่องท้องของหนอนเป็น อัมพาต พิษจะทำลายผนังช่องท้องของแมลงศัตรูพืชทำให้ แมลงศัตรูพืช หยุดการกินอาหาร มีการเคลื่อนไหวที่ช้าลง และตาย เนื่องจากขาดอาหาร และเลือดเป็นพิษ เหมาะ สำหรับใช้ในแปลงปลูกผักปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์ ใช้ได้กับพืชทุกชนิด และยังให้ผลดีกับการควบคุมเชื้อรายอด พืช ควบคุมตัวอ่อนของหนอนใยผัก หนอนผีเสื้อกะหล่ำ หนอนคืบกะหล่ำ หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะผล มะเขือเทศ ปลอดภัยไม่มีพิษตกค้างในพืชและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค

วิธีการใช้
สำหรับกำจัดหนอน แมลง ใช้อัตราส่วน 80-100 ซีซี. (8-10 ช้อนแกง) ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ทุกๆ 7 วัน หากระบาดรุนแรงควรใช้อัตราส่วน 100-120 ซีซี.(10-12 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรฉีดพ่นช่วงเย็น เนื่องจาก เชื้อ MMO Bt ถูกทำลายได้ด้วยรังสียูวีและไม่ควรผสมเชื้อ MMO Bt กับสารกำจัดศัตรูพืชในคราวเดียวกัน เนื่องจากสารบางชนิดอาจะทำให้เชื้อ MMO Bt เสื่อม ประสิทธิภาพลงได้ควรสำรวจแปลงปลูกพืชและตัวหนอนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และฉีดพ่นทุกครั้ง เมื่อพบหนอน หรือแมลงศัตรูพืช หากไม่สามารถลงสำรวจแปลงได้ให้ใช้ในอัตราส่วนที่ กำหนด และหากสามารถควบคุมหนอนและแมลงได้แล้วให้ ใช้อัตราส่วน 80-100 ซีซี. (8-10 ช้อนแกง) ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 14 วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควรใช้ ควบคู่กับสารจับใบ เช่น ประคำดีควาย หรือสบู่ลาย คนให้ เข้ากันจากนั้นทดสอบการจับใบโดยใช้ใบตองจุ่ม

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ IQS เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิสาหกิจ) ส่งเสริมให้ระบบเกษตรอินทรี และผลผลิตการเกษตรรวมทั้งปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้เป็นระบบที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินงานด้านส่งเสริมปัจจัยการผลิตมีการส่งเสริมและจำหน่ายสารชีวภัณฑ์

ดังนั้นจุลินทรีย์ชีวภาพ MMO ตราแม่โจ้ กรีน ที่เราผลิตนั้น ได้รับการคัดเลือกมาแล้วในห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2017 และได้รับการรับรองปัจจัยการผลิตอินทรีย์จาก IFOAM (มกท.) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในแปลงปลูก ที่ต้องการยื่นการประเมินมาตรฐานในระดับต่าง ๆ ได้

จำหน่ายผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ MMO ได้รับการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตอินทรีย์ ACT-IFOAM
สนใจติดต่อได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ : 053-875648
Facebook : IQS Maejo
Line : saleiqs