ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ และเห็ดสมุนไพร
23/06/2564 , อ่าน 1667 ครั้ง

    เห็ดหลินจือเป็นเห็ดสมุนไพรที่ชาวจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวันใช้รับประทานบำรุงสุขภาพมาช้านาน จัดเป็ดเห็ดที่เจริญเติบโตได้ดีในธรรมชาติตามโคนต้นไม้ ในเขตอบอุ่นและเขตร้อน เห็ดหลินจือมีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ เห็ดกระด้าง เห็ดหิ้วขอ เห็ดแม่เบี้ยงู เห็ดจวักงูเห่า    เห็ดมะพร้าว (อานนท์,2544) เห็ดสวรรค์พันปี เห็ดหมื่นปี เห็ดหิมะ เห็ดต้นไม้แห่งชีวิต เห็ดอมตะ เห็ดเทพเจ้า เห็ดศักดิ์สิทธิ์ เห็ดนำโชค (สาธิต,2538) เป็นสมุนไพรที่หายากรู้จักมานาน เมื่อสองพันสองร้อยปี ในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ ประเทศจีนในสมัยนี้เรียกว่าเห็ดเก้ากิ่ง
    เห็ดหลินจือมีราคาสูง น้ำหนักดอกเห็ดแห้งกิโลกรัมละ 1,500 - 3,000 บาท มีผู้นิยมเพาะกันอย่างกว้างขวาง ทั้งภาคเอกชน และโครงการพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งเสริมการเพาะเห็ดหลินจือในโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรชาวเขา อ.ไชยปราการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ซึ่งองค์กรต่างๆ ให้ความสนใจศึกษา ทั้งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คณะแพทย์ศาสตร์ต่างๆ องค์การเภสัชกรรม ได้ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ เพื่อพัฒนาทางด้านวิชาการของเห็ดหลินจือ ตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์พัฒนาเห็ดหลินจือ และเห็ดสมุนไพรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ : 053-873670