การผลิตและแปรรูปชาอัญชันอินทรีย์เพื่อการค้า
12/01/2565 , อ่าน 1067 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาววัชรินทร์ จันทวรรณ์ 
สังกัด : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 
โทรศัพท์ 0 5387 3430