ผลิตภัณฑ์ตะไคร้หอมอินทรีย์
29/07/2564 , อ่าน 1451 ครั้ง

ตะไคร้หอม (Citronella grass)
ชื่อสามัญ Citronella grass
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cymbopogon nardus Rendle
วงศ์ Gramineae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของตะไคร้หอม
    ตะไคร้หอมที่ปลูกในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์ของชวา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cymbopogon nardus Rendle เป็นพืชตระกูลหญ้า (Gramineae) ลักษณะทั่วไปคล้ายกับตะไคร้แกง แต่มีลักษณะลําต้นออกดอกสีม่วงและแข็ง ใบมีขนาดใหญ่และยาว มีกลิ่นแรงกว่าตะไคร้แกง ตะไคร้หอมเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงประมาณ 0.75-1.2 เมตร แตกหน่อเป็นกอ เหง้าใต้ดิน (rhizome) มีข้อ และปล้องสั้นมากและมีกลิ่นเฉพาะ กาบใบของตะไคร้หอมมีสีเขียวปนม่วงแดง ลักษณะยาวและหนาหุ้มข้อและปล้องไว้แน่น ใบเดี่ยวเรียง สลับ กว้างประมาณ 1-2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 70-100 เซนติเมตร แผ่นใบและขอบใบสากและคม ตะไคร้หอมมีใบยาวและนิ่มกว่า ตะไคร้แกงเล็กน้อยทําให้ปลายห้อยลงปรกคลุมดินมากกว่า ดอกออกเป็นช่อลักษณะยาวโน้มลง สีน้ําตาลแดง แทงออกจากกลางต้นออกดอกยาก ผลเป็นผลแห้งไม่แตก

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับชมวีดีโอ
Mini Workshop เรื่อง การแปรรูปสเปรย์ตะไคร้หอมอินทรีย์ไล่ยุง