การปลูกผักปลอดสารพิษ (pesticide residue)
13/08/2564 , อ่าน 993 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :นายนิคม วงศ์นันตา
สังกัด : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
โทรศัพท์ : 053-873429
มือถือ : 081-951-5287
เว็บไซต์ : www.rae.mju.ac.th
Facebook : ศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลด้านบริการวิชาการและวิจัย