เอกสารเผยแพร่ นวัตกรรมระบบการผลิตและเพิ่มมูลค่าปลาหนังลูกผสม
10/07/2563 , อ่าน 750 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

เอกสารประกอบ