กล้วยอบแห้งเคลือบน้ำผึ้ง
08/07/2563 , อ่าน 806 ครั้ง

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ - เฉลิมพระเกียรติ)
โทร. 081 594 2158

เอกสารประกอบ