การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ
08/09/2564 , อ่าน 1127 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม และนายเทพพิทักษ์ บุญทา
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
โทรศัพท์ : 083-875100-3
เว็บไซต์ : http://www.fishtech.mju.ac.th/WEB/main/