การผลิตปลากะพงขาวในน้ำจืดเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
13/09/2564 , อ่าน 1049 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ
โทรศัพท์ : 053-875100-3
เว็บไซต์ : http://www.fishtech.mju.ac.th/WEB/main/