ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากสาหร่ายเตา
14/09/2564 , อ่าน 774 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ
โทรศัพท์ : 053-875100-3
เว็บไซต์ : http://www.fishtech.mju.ac.th/WEB/main/