หลักในการเก็บและส่งตัวอย่างปลาที่เกิดโรค
14/09/2564 , อ่าน 741 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ
โทรศัพท์ : 053-875100-3
เว็บไซต์ : http://www.fishtech.mju.ac.th/WEB/main/