ปลาค้อเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  
14/09/2564 , อ่าน 984 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ
โทรศัพท์ : 053-875100-3
เว็บไซต์ : http://www.fishtech.mju.ac.th/WEB/main/