ผลิตภัณฑ์ปลารมควัน
17/09/2564 , อ่าน 850 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ
โทรศัพท์ : 053-875100-3
เว็บไซต์ : http://www.fishtech.mju.ac.th/WEB/main/