วัตถุดิบต้นทุนต่ำเพื่อการผลิตอาหารสำหรับปลานิล
17/09/2564 , อ่าน 765 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : วรวิทย์ ชูขวัญนวล และ สุดาพร ตงศิริ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ
โทรศัพท์ : 053-875100-3
เว็บไซต์ : http://www.fishtech.mju.ac.th/WEB/main/