การเสริมพืชท้องถิ่นบางชนิดในอาหารเพื่อเพิ่มอัตราการรอดและศักยภาพในการเลี้ยงปลาหมอไทย
17/09/2564 , อ่าน 885 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพยสุคนธ์ พิมพ์พิมล
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ
โทรศัพท์ : 053-875100-3
เว็บไซต์ : http://www.fishtech.mju.ac.th/WEB/main/