การทำโยเกิร์ต สไตล์อินเดีย Lassi yogurt ทำเองได้ง่าย เพื่อรับประทานที่บ้าน
08/07/2563 , อ่าน 792 ครั้ง

เจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร สาขาการตลาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
                  อาจารย์ อรอุมา วงศางาม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คลินิกเทคโนโลยี เครือข่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

โทร. 082 383 2465, 081 594 2158

เอกสารประกอบ