ผลิตภัณฑ์กล้วยแผ่นอบแห้งสามรส
08/07/2563 , อ่าน 95 ครั้ง

เจ้าของผลงาน : นางสาวพรรณนิกา สิงห์ทอง และผู้ช่วยศาสตร์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ

เอกสารประกอบ