ข้าวก่ำลืมผัวเพาะงอกที่ดัดแปรด้วยวิธีทางกายภาพ
08/07/2563 , อ่าน 606 ครั้ง

เจ้าของผลงาน : ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ - เฉลิมพระเกียรติ)

เอกสารประกอบ