การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่กล้วยจากกล้วย
08/07/2563 , อ่าน 571 ครั้ง

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ - เฉลิมพระเกียรติ) 
โทร. 081 594 2158