ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง
08/07/2563 , อ่าน 740 ครั้ง

เจ้าของผลงาน : ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส, นางสาวบังอร ปินนะ, นางสาวอังคณา ชมภูมิ่ง
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
โทร. 0 8658 61786

เอกสารประกอบ