ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากผักและสมุนไพร
08/07/2563 , อ่าน 829 ครั้ง

เจ้าของผลงาน : ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส ,นายอนุกูล จันทร์แก้ว ,นางสาวบังอร ปินนะ
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
โทร. 0 8658 61786

เอกสารประกอบ