พืชสมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
13/01/2565 , อ่าน 2447 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
สังกัด : สาขาวิชากการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร
โทรศัพท์ 087 0878448
E-mail : th.thonnalak@gmail.com