ข้าวกล้องงอก สุกง่าย ไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน โดยไม่ใช้ถุงสูญญากาศ
13/01/2565 , อ่าน 865 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ,ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
สังกัด : สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
โทรศัพท์ 081-594 2158