เภสัชภัณฑ์ยาสอดเต้าจากสมุนไพรฝางและว่านหางจระเข้ เพื่อรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนม
26/04/2565 , อ่าน 1168 ครั้ง

เภสัชภัณฑ์ยาสอดเต้าจากสมุนไพรฝางและว่านหางจระเข้ เพื่อรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนม (Caesalpinia sappan and Aloe vera - Derived Teat Sealant as Therapeutic for Mastitis in Dairy Cows)

ผลงานโดย : ผศ.สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาดี ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ และ ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
สถานะทรัพย์สินทางปัญญา : อยู่ระหว่างการดำเนินการ

    เป็นยาสอดเต้าที่ผลิตจากสารสกัดจากฝางและว่านหางจระเข้ สามารถรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนมได้ โดยลดจำนวนแบคทีเรียโดยรวม และระดับคะแนนซีเอ็มที (CMT score) ของน้ำนมก่อนและหลังใช้ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำนมได้

จุดเด่นเทคโนโลยี (Advantages)
    ผลิตภัณฑ์ทำจากสารสกัดจากสมุนไพรไทย ได้แก่ฝางและว่านหางจระเข้ ซึ่งช่วยลดการตกค้างของยาปฏิชีวนะในน้ำนม และสิ่งแวดล้อม และลดการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรีย ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์จากการเพิ่มมูลค่าสินค้าพืชเกษตรและมูลค่าสินค้าผลิตกัณฑ์จากสัตว์ที่ผ่านการเลี้ยงในระบบอินทรีย์

ประโยชน์และการประยุกตใช้ (Application)
    สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตและเชิงพาณิชย์ได้ เช่น บริษัทผลิตยาสัตว์ สัตวแพทย์ สัตวบาล เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร. 081-883-2696
Facebook : Maejo Agro - Food Park : MAP