ดินปลูกเสริมธาตุอาหาร
20/04/2565 , อ่าน 1131 ครั้ง

ประโยชน์
มีความร่วนซุยดี ระบายน้ำดี เติมออกซิเจนให้แก่พืช ทำให้พืชเจริญเติบโต ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกระบวนย่อยสลายด้วยวิธีธรรมชาติ มีธาตุอาหารที่จำเป็น ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง

อัตราส่วนผสม
หินพัมมิส (Pumics) : ดินญี่ปุ่น (Akadama) : แร่เวอร์มิคูไลต์ (Vermiculite) : ปุ๋ยหมักคุณภาพสูง
ในอัตราส่วน 1 : 1 : 0.5 : 1

วิธีใช้
เหมาะสำหรับการเพาะปลูก ไม้ประดับ ไม้กระถาง พืชอวบน้ำ บอนไซ แคคตัส

ติดต่อเพิ่มเติม : โทร. 053-873-611 ,053-873-607  คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้