ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว
08/07/2563 , อ่าน 716 ครั้ง

เจ้าของผลงาน : ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส ,ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม, นายอนุกูล จันทร์แก้ว
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
โทร. 0 8658 61786

เอกสารประกอบ